Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG -NHA TRANG

Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG -NHA TRANG

Ký hiệu: CM2
Địa chỉ:Đồng Đế ,Nha Trang ,Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3835081

Website:http://tuyensinh.sptwnt.edu.vn/1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoạc tuong đương
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước..
3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Tổ chức tuyển sinh đồng thời theo hai phương thức: sử dụng kết quả kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia và sử dụng kết quả học tập ở THPT.
- Điểm của mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển: + Đối với phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả kì thi THPT Quốc gia: là điểm thi môn đó trong kì thi THPT Quốc gia và điểm thi năng khiếu (đối với những tổ hợp có môn năng khiếu);
+ Đối với phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả học tập THPT: là điểm trung bình của môn học đó trong năm học lớp 12 ở THPT và điểm thi năng khiếu (đối với những tổ hợp có môn năng khiếu), làm tròn đến một chữ số thập phân.
.
Quá trình xét tuyển được tính từ cao xuống thấp theo điểm xét tuyển, cho đến khi đủ chỉ tiêu theo mỗi phương thức tuyển sinh (mục 4).

4.Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:
Chính sách ưu tiên tuyển sinh ,khu vực. xét tuyển thẳng : Theo chỉ định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

* Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
- Phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia: tốt nghiệp Trung học phổ thông; điểm thi đạt yêu cầu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố;
* Điều kiện nhận ĐKXT: đối với những ngành tuyển sinh theo tổ hợp có năng khiếu, thí sinh phải có kết quả thi năng khiếu của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương hoặc Giấy báo kết quả thi năng khiếu của các trường đại học công lập khác (qui định cụ thể tại mục 2.11).
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Tên trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha TRang
Mã số trường: CM2

6.1. Mã ngành và tổ hợp xét tuyển:

Stt
Tên ngành
Mã ngành
Tổ hợp Môn/bài thi
I.
Trình độ cao đẳng hệ chính qui
Giáo dục Mầm non, gồm các chương trình đào tạo:
Tổ hợp M00, gồm:
Ngữ văn, Toán,
Đọc, kể diễn cảm và Hát
Chương trình đào tạo chất lượng cao
51140201_1​
Chương trình đào tạo theo NCXH
51140201_2​
Chương trình đào tạo song ngành
51140201_11​
Chương trình liên thông chính qui
51140201_12​
Giáo dục Đặc biệt
51140203​
Sư phạm Âm nhạc
51140221​
Tổ hợp N00, gồm:
Ngữ văn
THẨM ÂM-TIẾT TẤU
Thanh nhạc
Sư phạm Mĩ thuật
51140222​
Tổ hợp H00, gồm:
Ngữ văn,
HÌNH HỌA,
Bố cục
II.
Trình độ trung cấp hệ chính qui
Sư phạm Mầm non
42140201​
Tổ hợp M00, gồm:
Ngữ văn, Toán,
Đọc, kể diễn cảm và Hát
(*): Ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hệ chính qui có các chương trình đào tạo:
 • Chương trình chất lượng cao
 • Chương trình đại trà theo nhu cầu xã hội
 • Các chương trình song ngành bao gồm: Giáo dục Mầm non-Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Mầm non-Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Mầm non-Sư phạm Mĩ thuật, Giáo dục Mầm non-Tiếng Anh. Chi tiết về các chương trình đào tạo được công bố công khai trên trang Thông tin điện tử của Nhà trường.
(**): MÔN CHÍNH được viết hoa, in đậm và tính hệ số 2.
(***): Nội dung và hình thức thi các môn thi năng khiếu được đính kèm trong phụ lục và công bố trên trang thông tin điện tử của Trường.
6.2. Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: không có.
6.3. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển
Trog trường hợp nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, nhà trường ưu tiên xét tuyển những thí sinh có điểm môn cao hơn đối với các ngành có thi năng khiếu theo thứ tự ưu tiên:
(1) Điểm của môn năng khiếu thứ nhất trong tổ hợp xét tuyển (Đọc kể diễn cảm và Hát, Thẩm âm-Tiết tấu, Hình họa)
(2) Điểm của môn năng khiếu thứ hai trong tổ hợp xét tuyển (Thanh nhạc, Bố cục)
(3) Điểm môn Ngữ văn
(4) Điểm môn Toán
6.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
(1) Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng chính qui theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Nhà trường);
(2) Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
(3) Bản chính Phiếu điểm thi THPT Quốc gia (xét theo điểm thi THPTQG);
(4) Bản sao Học bạ trung học phổ thông (xét theo kết quả học tập ở THPT);
(5) Bản chính Phiếu báo kết quả thi năng khiếu (nếu có)
(6) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
(7) 02 ảnh cỡ 3x4cm chụp trong vòng 6 tháng;
(8) Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng.
7. Tổ chức tuyển sinh:
7.1. Thời gian thi các môn năng khiếu:
chi tiết trong mục 11.
7.2. Thời gian nhận ĐKXT:
Theo qui định của Bộ GDĐT và các thông báo theo từng đợt của Nhà trường.
7.3. Hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển:
Thí sinh có thể chọn các hình thức đăng ký sau:
 • Đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chỉ sử dụng với hình thức xét tuyển sử dụng điểm thi THPT Quốc gia).
 • Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện về Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (trừ đợt xét tuyển nguyện vọng 1 với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia).
7.4. Các địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp:
Đông Đế, Nha Trang ,Khánh Hòa
8. Chính sách ưu tiên:
 • Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • Thí sinh thuộc diện ưu tiên (khu vực, đối tượng) được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển. Đối với các tổ hợp có môn chính, tổng điểm ưu tiên được nhân hệ số 4/3 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Hồ sơ hưởng ưu tiên theo đối tượng theo qui định của Bộ GDĐT.
 • Các trường hợp tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng thực hiện theo các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (khoản 2 điều 7 Qui chế tuyển sinh). Riêng thí sinh xét tuyển thẳng vào các ngành có xét tuyển năng khiếu phải dự thi và có điểm môn năng khiếu từ 5,00 trở lên, nộp về trường trước ngày 18/7/2020 và xác nhận nhập học trước ngày 23/7/2020
9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
Lệ phí thi năng khiếu (dự kiến): 300.000đ/thí sinh/đợt.
Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/thí sinh/nguyện vọng.
10.Học phí :Ngành sư phạm không thu tiền học phí
11. Địa điểm nộp hồ sơ đăng kí dự thi năng khiếu
Phòng Quản lí Đào tạo, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương-Nha Trang
12. Thời gian thi năng khiếu (dự kiến)
Nhà trường dự kiến tổ chức thi năng khiếu theo 8 đợt:
 • Đợt 1: Các ngày 11, 12 tháng 5 năm 2020
 • Đợt 2: Các ngày 08, 09 tháng 6 năm 2020
 • Đợt 3: Các ngày 09, 10 tháng 7 năm 2020
 • Đợt 4: Các ngày 24, 25 tháng 8 năm 2020
 • Đợt 5: Các ngày 07, 08 tháng 9 năm 2020
 • Đợt 6: Các ngày 05, 06 tháng 10 năm 2020
 • Đợt 7: Các ngày 09, 10 tháng 11 năm 2020
 • Đợt 8: Các ngày 07, 08 tháng 12 năm 2020
Lịch thi năng khiếu có thể được điều chỉnh theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và số lượng thí sinh đăng ký/trúng tuyển của các đợt. Lịch thi năng khiếu từng đợt có thông báo riêng và công bố trên trang thông tin điện tử của Nhà trường.
Thí sinh dự thi được cấp Giấy báo kết quả thi năng khiếu để sử dụng trong xét tuyển, có giá trị ngang nhau trong xét tuyển vào trình độ cao đẳng và trung cấp năm 2020.
13. Công nhận điểm thi năng khiếu tương đương
- Các môn thi năng khiếu tại các trường đại học khác được công nhận:

Stt
Môn thi năng khiếu dùng cho xét tuyển
Tổ hợp
Các môn thi năng khiếu tương đương tại trường đại học công lập khác
1​
Đọc, Kể diễn cảm
và Hát
M00​
Hát, Kể chuyện và Đọc kể diễn cảm
2​
Thanh nhạc
N00​
Hát (tổ hợp N00);
Thanh nhạc - Nhạc cụ
3​
Thẩm âm - Tiết tấu
N00​
Thẩm âm và Tiết tấu;
Xướng âm;
Kiến thức âm nhạc tổng hợp - xướng âm
4​
Hình họa
H00​
Hình họa chì, Hình họa Mĩ thuật
5​
Bố cục
H00​
Bố cục tranh màu; Bố cục màu;
Bố cục trang trí màu
- Với những môn thi năng khiếu có tên gọi khác chưa được liệt kê trong bảng trên, Hội đồng tuyển sinh trường sẽ dựa trên nội dung thi theo công bố của Trường tổ chức thi để quyết định công nhận tương đương.

 
Top