Ngành Ngôn Ngữ Anh Là Gì????

Ngôn ngữ Anh là ngành hoc nghiên cứu , sử dụng tiếng anh nhiểu,, là loại ngôn ngữ số 1 thế giới để sinh viên làm chủ và sử dụng tiếng anh thành thạo..đồng thời sinh vên sẽ được thêm 1 số kiến thức để bổ trợ như là tài chính ngân hàng, nhà hành khách sạn,....để giúp sinh viên đáp ứng nhu cầu kinh tế hội nhập quốc tế...

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh sẽ được học những kiến thức chung và chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa và văn học, đất nước – con người không chỉ của quốc gia sản sinh ra tiếng Anh mà của cả các quốc gia nói Tiếng Anh. Bên cạnh đó, sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Anh sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phân tích, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm; phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh..

Đây sẽ là lựa chọn hợp lí cho các bạn giỏi về ngoại ngữ.. cũng như các bạn muốn hiểu biết về nhiều ngoại ngữ...
 
Top