Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Môn Nghiệp Vụ Lễ Tân Tại Trường Đại Học Khánh Hòa

The light night

New member
1> Đặt vấn đề:
Xã hội đang phát triển một cách triển nhanh chóng, yêu cầu đặt ra cho ngành giáo dục là phải đổi mới chất lượng dạy và học để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều nhận thức vai trò và vị trí hàng đầu của giáo dục, đều phải đổi mới giáo dục để có thể đáp ứng một cách năng động hơn, hiệu quả hơn, trực tiếp hơn những nhu cầu của sự phát triển đất nước. Trong giáo dục, quy trình đào tạo được xem như là một hệ thống bao gồm các yếu tố: mục tiêu, chương trình đào tạo, nội dung, hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học. Phương pháp dạy học là khâu rất quan trọng bởi lẽ phương pháp dạy học có hợp lý thì hiệu quả của việc dạy học mới cao, phương pháp có phù hợp thì mới có thể phát huy được khả năng tư duy, sáng tạo của người học. Bởi vậy, việc đổi mới giáo dục trước hết là đổi mới phương pháp dạy học.
Môn nghiệp vụ Lễ tân là một môn học chuyên ngành của sinh viên khoa Du lịch Trường Đại học Khánh Hòa. Trong môn học này, để đạt được hiệu quả cao bên cạnh việc tiếp thu kiến thức chuyên môn còn đòi hỏi sinh viên phải có một nền tảng kiến thức tổng hợp của các môn học khác như: Kĩ năng giao tiếp, tin học, ngoại ngữ, tiếp thị và bán sản phẩm, tâm lý khách hàng. Ngoài ra sinh viên còn phải trang bị cho mình những kiến thức tổng hợp về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Để vận dụng nhuần nhuyễn các kiến thức chuyên môn cùng với kiến thức bổ trợ, đòi hỏi sinh viên phải được thực hành nhiều lần, lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, thời gian thực hành trên lớp có hạn, việc tự thực hành là không thể vì không có trang thiết bị hỗ trợ nên sinh viên gặp khó khăn trong vấn đề ghi nhớ và thành thục động tác cũng như giao tiếp với khách.
Vì vậy nghiên cứu “Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến việc sử dụng phương pháp giảng dạy môn nghiệp vụ lễ tân tại Trường Đại học Khánh Hòa” sẽ chỉ ra các vấn đề đang chi phối, tác động đến việc sử dụng các phương pháp giảng dạy, từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục những điểm hạn chế, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy cho môn học.
2> Phương pháp nghiên cứu: 2.1 Phương pháp điều tra thu thập dữ liệu.
Để tìm ra mức độ hài lòng của giảng viên về các vấn đề liên quan đến công tác giảng dạy, tác giả đã tiến hành điều tra đối với toàn bộ 04 giảng viên giảng dạy bộ môn lễ tân theo các tiêu chí khác nhau. Tất cả các giảng viên được điều tra đều là những người có kinh nghiệm giảng dạy và có thâm niên công tác tại tổ bộ môn.
2.2 Phương pháp phỏng vấn sâu.
Ngoài những vấn đề được đề cập trong bảng hỏi, tác giả còn tiếp xúc với giảng viên để tìm hiểu sâu hơn về những nguyên nhân, nguyện vọng của bản thân mỗi giảng viên để có thể đưa ra giải pháp khắc phục cho những vấn đề còn tồn tại.
2.3 Phương pháp thực nghiệm, phân tích tổng kết kinh nghiệm.
Thông qua quá trình giảng dạy của bản thân về môn nghiệp vụ lễ tân, cũng như hoạt động dự giờ của các giảng viên khác, tác giả đã rút ra những yếu tố chi phối tới việc sử dụng các phương pháp giảng dạy. Những yếu tố này bao gồm cả khách quan và chủ quan, trong đó yếu tố chủ quan thuộc về trình độ năng lực chuyên môn của mỗi giảng viên đã được khoa, nhà trường kiểm chứng và công nhận nên tác giả không đề cập ở trong nghiên cứu nữa.
3> Giải quyết vấn đề
Theo số liệu thống kê mới nhất 03/2017 Bộ môn quản trị kinh doanh (Khách sạn - Nhà hàng khách) khoa Du lịch - Trường Đại học Khánh Hòa có 13 giảng viên, đào tạo khoảng 450 sinh viên chính quy. Như vậy tính trung bình số lượng giảng viên/sinh viên xấp xỉ 1/35, đó là chưa bao gồm số sinh viên liên thông, đào tạo từ xa và hoàn chỉnh kiến thức. Số lượng sinh viên toàn trường tăng trong năm 2016-2017, số lượng giảng viên không những không tăng mà còn giảm đáng kể. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên đòi hỏi giảng viên không ngừng nâng cao chất lượng mới đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Ngoài ra, một trong những nguyên nhân dẫn tới số lượng giảng viên giảm là mục đích động cơ giảng dạy của họ chưa được quan tâm thỏa đáng. Vì vậy việc xác định các yếu tố ảnh hưởng tới phương pháp giảng viên đã và đang sử dụng phản ánh được động lực giảng dạy của giảng viên là việc làm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.
  • Thực trạng của các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng phương pháp giảng dạy môn nghiệp vụ lễ tân tại Trường Đại học Khánh Hòa.
  • Để đánh giá đúng bản chất vấn đề, tác giả đã tiến hành thu thập ý kiến của 04 giảng viên đang giảng dạy môn nghiệp vụ lễ tân tại trường. Thông qua bảng hỏi, tác giả tiến hành gán điểm từ 1- 4 điểm cho các tiêu chí đánh giá như sau:
  • Rất tốt: 4 điểm
  • Tốt: 3 điểm
  • Trung bình: 2 điểm
  • Kém: 1 điểm
  • 4.1 Môi trường làm việc.
Các tiêu chí​
Điểm TB​
Mức độ​
1. Bầu không khí làm việc trong Khoa rất thoải mái
4​
4​
2. Có sự tranh luận dân chủ trong sinh hoạt khoa học tại Khoa
3,0​
3​
3. Giảng viên trẻ trong Khoa được hướng dẫn về chuyên môn mà họ sẽ đảm nhiệm giảng dạy
3,0​
3​
4. Các thành viên trong Khoa chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc
3,5​
4​
5. Lãnh đạo Khoa tạo mọi điều kiện cho giảng viên làm việc
4​
4​
Tổng​
3,5​
4​
Bảng 1.1. Đánh giá của giảng viên về môi trường làm việc của họ.​
4.2 Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy.
Các tiêu chí đánh giá​
Điểm TB​
Mức độ​
1. Máy móc, trang thiết bị phục vụ giảng dạy – NCKH của Khoa, trường.
2,5​
3​
2. Cơ sở học liệu phục vụ giảng dạy- NCKH của Khoa, trường.
2,25​
2​
3. Phòng học, phòng thực hành phục vụ giảng dạy
2,5​
3​
4. Hệ thống mạng internet phục vụ giảng dạy
2,0​
2​
5. Phần mềm quản lý khách sạn (SMILE) hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu giảng dạy
2,0​
2​
Tổng​
2,25​
2​
Bảng 1.2. Đánh giá của giảng viên về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy.​
4.3 Chính sách lương, thưởng đãi ngộ đối với giảng viên.
Các tiêu chí đánh giá​
Điểm TB​
Mức độ​
1. Cơ chế trả lương hiện nay không khuyến khích được giảng viên tích cực làm việc
3,5​
4​
2. Lương trả cho giảng viên hiện nay quá thấp khiến giảng viên không có động lực làm việc
3,75​
4​
3. Trả thu nhập tăng thêm, thưởng cần dựa trên sự đóng góp của từng giảng viên
3,5​
4​
4. Chính sách khen thưởng đối với các giảng viên có thành tích xuất sắc có tác dụng kích thích giảng viên làm việc tốt hơn
4,0​
4​
Tổng
3,68​
4​
Bảng 1.3. Chính sách lương thưởng, đãi ngộ đối với giảng viên.​
4.4 Tập thể sinh viên.
Các tiêu chí​
Điểm TB​
Mức độ​
1. Sự ham học hỏi của sinh viên kích thích giảng viên tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy
4.0​
4​
2. Phong trào học tập của sinh viên rất tốt khiến giảng viên có hứng thú trong giảng dạy
3,75​
4​
3. Ý thức tổ chức kỷ luật của sinh viên rất nghiêm túc khiến giảng viên có tinh thần trách nhiệm hơn trong giảng dạy
3,25​
3​
4. Sinh viên hứng thú với môn học nghiệp vụ lễ tân
3,25​
3​
Tổng
3,5​
4​
Bảng 1.4. Đánh giá của giảng viên về tập thể sinh viên.​

5> Kết luận
Nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên là việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tạo ra đội ngũ nguồn lao động chất lượng của xã hội nói chung và của Trường Đại học Khánh Hòa nói riêng. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, tác giả đánh giá các yếu tố tác động để giảng viên bộ môn có động lực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề lễ tân.
 
Top